Pagină:Numiri etnice la Aromâni.pdf/2

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată
NUMIRI ETNICE LA AROMÂNI
DE
PERICLE PAPAHAGI
MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE
Ședința de la 16 Octombrie 1925

Cred că nu s-a dat până acuma cuvenita atenție modului cum numesc Românii diferitele popoare cu cari conviețuesc. Aceasta este o lacună, care trebuește umplută. Îmi permit a trata numirile etnice la Aromâni și socotesc, după cum vom vedea, că ele ne îndreptățesc să tragem și oare cari concluziuni istorice cu privire la trecutul Aromânilor, cu privire la legăturile lor cu popoarele conlocuitoare precum și cu privire la așezările lor. Iar, pentru a ne referi la Daco-Români, cred că nu-i fără însem­nătate faptul că aceștia numesc pe Slavii sudici Bulgari de la Bălgăr. Fără îndoială, această numire arată o atingere directă a Daco-Românilor cu Bulgarii, înainte ca aceștia să devină Slavi. Aceasta rezultă din desvoltarea fonetică a cuvântului Bălgăr, o desvoltare fonetică conformă legilor de prefacere românești din timpul de formațiune a limbii noastre. Altfel, dacă ar fi să admitem că această numire pătrunde târziu, după slavizarea Bulgarilor, ar fi sunat românește Bălgăr; iar admițând influența sufixului -ar, ar fi zis Românii Bălgăr, dar în niciun caz Bulgar. Oricum, tratarea «Numirilor etnice la Aromâni», nu încape îndoială, că-i importantă și merită să fie supusă unui studiu amănunțit, spre a se ști cum numesc Aromânii pe conlocuitorii și pe vecinii lor. Studiul de mai jos, după părerea noastră, ne îndreptățește să tragem următoarele încheieri:

1. Aromânii, cari grăesc dialectul aromânesc, cu particularitățile de limbă cunoscute, au stat în legături neîntrerupte cu Daco-Românii, în cursul veacurilor, oricât de slăbite au devenit acestea în timpul dominațiunii bizantine și apoi în urmă, după cucerirea Peninsulei-Balcanice de Turci. La această încheiere ne duce numirea de Vlăhùt,Rumân di Vlăhie sau Rumân di Rumânie, ce o dau ei Daco-Românilor.


1. A.R. - Memoriile Secțiunii Literare. Seria III Tom. III. Mem. 4.