Pagină:Numiri etnice la Aromâni.pdf/12

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

11 NUMIRI ETNICE LA AROMÂNI 141


Și poate din dacor. Arbănàș derivă și slavul Arbanasi, ce-l găsim deja în limba bisericească slavă din sec. al XIII-lea și care, prin limba slavă, cu greu s-ar putea explica derivarea lui din Albanus sau Albanensis. Pe Arbănași îl întâmpinăm într-o diplomă a reginei Helena (1276­-1314) de la monastirea Sf. Nicolae din Vranjina: A OТь BJiacTeJi BeΛΗΚΗΧΗΧΈ HJIH MaJIMXl· H B^aAytU.HX'b ΓφΟΟΗΧΈ, HJIH e Cp'bÔHE'b , HJIHBjiaXl·, KTO ap -b 3 HO HCnaKOCTHTH jihh o cHbrHhto JH060 CBaToro xpaMa eero, etc. (Et si quelqu’un des seigneurs, grands ou petits, ou tout autre administrateur, qu’il soit Serbe ou Latin, Albanais ou Valaque, osait faire un domage ou com­mettre un rapt au detriment de cette sainte église, etc.). Les Serbes et les Latins représentent la classe dirigeante; la valaque et l’Albanais les bergers. rjiacHHK'b XLVII, 223. (După St. Novaković, Les problèmes serbes, vol. XXXIII, din Arch. f. sl. Philologie pag. 448, nota I). Ca încheiere la acestea, vom spune că existența terminului Arbines în Aromâna arată pe de o parte că Aromânii trăiesc la olaltă cu Albanejii încă din epoca de formațiune a limbii lor, iar pe de alta termenul de Arbănas din limba daco-românească arată că și Daco-Românii tot de mult vor fi făcut cunoștință Albanejilor. Existența termenului Arbănaț în limba Slavilor, ca întrat din Daco-Româna, ar întări și mai mult această părere a noastră din urmă. Albanejii, pe cari Daco-Românii îi cunosc mai târziu, când sunt aduși de domnii fanarioți, ca păzitori sau semeni, nu mai sunt numiți Arbănași, ci Arnăuți, după cum îi numesc și Turcii.

            SATUL ARBĂNAȘI DIN BULGARIA

Aci mai trebuie amintit și despre numirea satului Arbănași, zis pe grecește Arvanitohori, pe turcește Amautkioi, pe bulgărește Arbanasi și care sat se află așezat la vreo patru km. spre Sud-Vest de orașul Târnova (Bulgaria). Despre acest sat au scris episcopul Melchisedec în Revista pentru Istorie, Arch. și filol. I. Nenițescu, în Românii din Turcia Europeană, și vor­bește pe larg d-l Iordan Gheorghief în Periodicesco Spisanie (vol. LXIV, pag. 86 și urm. Sofia 1913).


ori sub numele de Arnăut desemnează Aromâni pentru acelaș cuvânt. Așa numesc Bul­garii pe Aromânii Moscopoleni așezați în Provadia și tot Arnaùt i se zice la Silistra unei familii aromânești, venită aci de prin Albania.

www.digibuc.ro