Notă

Sari la navigare Sari la căutare

Notă
de Ion Luca Caragiale
București, 18 octombrie, 1900

Un confrate german din capitală, d. Ludwig Klein, traduce din Universul, pentru cititorii d-sale, unele din cronicele și schițele mele de joi.

Mulțumesc d-lui Klein pentru onoarea ce-mi face; îmi permit însă a-l ruga să binevoiască — dacă nu vrea să-mi ceară, potrivit legii civile, consimțămîntul meu de autor cînd îmi traduce ceva — măcar potrivit legii civilității literare. să spună că-l ia după Universul și să traducă exact, fără a altera economia originală a lucrării, or să spună anume că lucrarea tradusă nu este de mine numai, ci de d-sa și de mine... Și-n cazul acela, tot ar rămînea să știe și d-sa dacă și mie îmi convine să lucrez în colaborare cu altul.