Ideea

Jump to navigation Jump to search
Ideea
de Gelu Vlașin


în mintea mea
încolțesc ideile
precum
sămburii de chaparo
pe câmpiile andaluziei
de prea multă așteptare
iată ideea
secerând neputința rostirii
cu mâna ciungă...