Hotărârea adunării zemstvei ținutale și a marilor proprietari din jud. Bălți în chestia unirii Basarabiei

Sari la navigare Sari la căutare
Hotărârea adunării zemstvei ținutale și a marilor proprietari din jud. Bălți în chestia unirii Basarabiei, votată unanim în urma propunerii țăranilor cu unanimitate de voturi în ziua de 3 Martie 1918


Adunarea generală a Zemstvei din districtul Bălți, născută din alegerile regionale ce au avut loc la Decembrie 1917 și convocată în ziua de 1 Martie 1918, pentru votarea bugetelor și altor măsuri necesare bunului mers al administrațiunii și vieții economice în această regiune în unire cu adunarea generală a tuturor marilor proprietari, întruniți în ziua de 3 Martie 1918, terminând lucrările sale, înainte de a închide sesiunea a discutat și votat în unanimitate următoarea moțiune depusă pe biroul adunării de către membrii zemstvei și ai marilor proprietari:

Rezămat pe principiile proclamate de marea revoluțiune a popoarelor fostului mare imperiu al tuturor Rușilor, care în primul rând odată cu libertatea și egalitatea tuturor indivizilor în fața legilor, a proclamat libertatea naționalităților de a dispune singure de soarta și așezămintele lor prezente și viitoare, poporul moldovenesc, așezat de acum 20 de veacuri de către străbunii noștri Romani între Prut și Nistru, a proclamat în ziua de 2 Decembrie 1917 Basarabia Republică Moldovenească independentă și de sine stătătoare;

Ținând seama că viața și propășirea economică a unui popor este în raport cu forța vie și aptitudinile pe care Dumnezeu le-a hăzărit, că în unire stă puterea că unde-s doi puterea crește;

Ținând seama, că timp de 14 veacuri, Basarabia a fost totdeauna un trup cu Moldova de pe dreapta Prutului și că soarta ei a fost de-a pururea legată de aceia a principatelor dunărene, cu care a gustat suferințe și aceleași bucurii;

Ținând seama că în anul 1812 în urma frământărilor sângeroase ale tuturor popoarelor europene Basarabia a fost smulsă fără consimțământul ei de la trunchiu ei etnografic al națiunii sale de origine și

Ținând seama de pilda pe care tânărul Regat al României a dat-o în scurtul timp de când a fost recunoscut ca Stat independent, atrăgându-și astăzi admirarea și iubirea tuturor popoarelor din lume chiar și respectul dușmanului comun;

Proclamăm astăzi în mod solemn în fața lui Dumnezeu și a lumii întregi, că cerem unirea Basarabiei cu Regatul României sub al cărui regim constituțional și sub ocrotirea legilor ei de monarhie democratică vedem siguranța existenței noastre naționale și a propășirii economice și culturale.

Facem apel la toate adunările din întreaga Basarabiei de la Hotin până la Ismail să se unească prin votul lor la moțiunea noastră și să ceara Sfatului Țării la Chișinău să trimeată delegațiune cu reprezentanți din toate adunărilor regionale și de proprietari la Iași pentru a depune la picioarele Tronului României omagiile noastre de devotament și credință către Regele Ferdinand I, rege al tuturor Românilor.

Publicat în:

  • România Nouă, Nr. 48, 17 Martie 1918.
  • Cuvânt Moldovenesc, Nr. 27, 22 Martie 1918.