Gheorghe Asachi/Necrolog din revista Convorbiri literare

Sari la navigare Sari la căutare
GHEORGHIE ASACHI †

Unul din cei mai venerabili cetățeni ai noștri Gheorghie Asachi, a murit după o viața lungă și plină de merite. Patria noastră îi datorește mult. El trebuie să fie considerat ca principalul reîntemeetor al școalelor Române, după întreruperi de secole, El a fost cel întâi care a înființat un jurnal Român în Moldova; el a fost cel întâi care a introdus tipografia prin orașe; cel întâi care a înființat teatrul. Asachi s'a destins prin lupta ce a întreprins cu monăstirile grecesci ce usurpase averile școlilor Române, și prin succesul ce a încoronat lupta sa; el s'a destins prin calitățile sale de bun cetățean și patriot; el s'a destins ca publicist, fiind, după un timp îndelungat cel întâi ce scrise in limba Româna. Întâia lui poezie începe astfel:

Un dor tainic mă împinge și mă-ndeamnă din junie
Ca să cerc pe alăută Românească armonie etc.

Încercările sale au dat exemplu celor mai tineri să lucreze la întemeerea unei literaturi naționale și bătrânul nu lipsea nici odată de a încuraja junimea. Kogălniceanu, Negruzzi, Alecsandri, erau mulțumiți de aprobațiunea bătrânului Gheorghie Asachi. Bogat de ani și bogat de merite, el ne-a lăsat acum, dar memoria lui ne va rămâne vie și scumpă.