Crezul greco-catolic

Sari la navigare Sari la căutare
Crezul
Versiunea greco-catolică


Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și-ntr-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai nainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru-a noastră mântuire, S-a coborât din ceruri și S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat.
Și-a-nviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a-nălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire să judece viii și morții; a Căruia Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl și de la Fiul purcede, Cela ce-mpreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin proroci.
Într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților
Și viața veacului ce va să fie. Amin.