Către Artur Gorovei

Sari la navigare Sari la căutare
Către Artur Gorovei
de Alexei Mateevici


A. Mih. Mateevici

Kiev. 8. V. 1913

Mult stimate domnule,

Colecția volumelor „Șezătorii“ și cărțile d-voastră, trimise mie de d-ta, am primit-o acum vreo săptămână. Iertați că nu v-am răspuns până acum, fiind ocupat cu examenele. Va aduc călduroasele mele mulțumiri pentru acel răsunet viu ce l-a găsit în inima d-voastră dorința și năzuința mea de totdeauna de a lucra în câmpul etnografiei și folcloristicii române. M-am bucurat nespus văzând că și noi, moldovenii basarabeni, nu suntem cu totul uitați de frații noștri cei mari și orișicând putem să ne gândim la încurajarea și sprijinul lor moral. Volumele trimise îmi sunt de mare trebuință, de asemenea trebuință mi-ar fi și cele ce lipsesc...

N-ai putea oare d-ta să-mi arăți modul prin care aș putea să mi le procur?

De asemenea, mult m-ai îndatora, dacă mi-ai face cunoscute prin însemnare toate lucrările străine (franceze, germane și engleze, ba și ale noastre, afară de edițiile Academiei) despre folclorul românesc sau conținând paralele folcloristice din literaturile populare ale popoarelor romanice și germane. Călăuza unui folclorist, precum sunteți d-voastră, voi primi-o cu adâncă recunoștință. Mi-ar mai trebui o bibliografie exactă a lucrărilor dlui Weigand de valoare limbistică și filologică. Cred că mi-ai putea cel puțin arăta de unde pot s-o aștept.

Cât pentru folclorul nostru basarabean, el m-a interesat, precum am și spus în scrisoarea către vrednicul de toată stima dl Bianu, din cei mai fragezi ani. Culegerea lui ar fi un lucru foarte de dorit. Fiind însă seminarist, am cules și eu ceva, dar mi se pare că caietele cu culegeri (unele au fost tipărite anonim în ziarul „Basarabia“ din Chișinău) mi-au fost răpite de un coleg, iubitor și el de literatură populară. Trebuie însă să fac o observație că, pe cât am făcut până acuma cunoștință cu lucrările părintelui Marian, folclorul nostru este aproape identic cu folclorul moldovenesc și al Bucovinei, ceea ce nici nu-i de mirat. Spre nenorocire, în vremea de față n-am putință să mă ocup de culegeri, fiind nevoit să-mi opresc atenția asupra studierii și sistematizării materialelor deja adunate în România. Când voi fi liber, voi culege cu dragoste, dacă va da Dumnezeu și voi trăi în Basarabia.

Folatoff a scris nu despre cântece, ci despre basme moldovenești din Basarabia (vezi Arbore; p. 771), tot acolo un articol Despre cântece moldovenești — anonim (nr. 31868, Arbore, 777). M-oi stărui să le găsesc aceste cântece și să le traduc.

Primiți mărturisirea celor mai vii și călduroase simțiri.

A. Mateevici

Viața Basarabiei, an. IX, nr. 11— 12, noiembrie—decembrie 1940, p. 724—725