Sari la conținut

Biblia/Vechiul Testament/Ieremia/Capitolul 49

←←Capitolul 48 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Ieremia, Capitolul 49)
Capitolul 50→→


 1. Asupra fiilor lui Amon așa grăiește Domnul: "Au doară Israel n-are fii? Au doară el n-are moștenitor? Pentru ce, dar, Milcom a pus stăpânire pe Gad și poporul lui trăiește în cetățile acestuia?
 2. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când în Raba, cetatea fiilor lui Amon, se va auzi strigăt de război, și aceasta va fi prefăcută în movilă de dărâmături; cetățile ei vor fi arse cu foc și Israel va stăpâni pe cei ce-l stăpâneau, zice Domnul.
 3. Plângi Heșbon, că s-a pustiit Ai! Strigați, voi fiice din Raba, încingeți-vă cu sac, plângeți și rătăciți prin livezi, căci Milcom va merge în robie cu preoții și cu mai-marii săi, toți împreună.
 4. "Fiică nepăsătoare, tu te lauzi cu Valea ta, tu te încrezi în comorile tale, zicând: "Cine va îndrăzni să vină împotriva mea?"
 5. Iată Eu voi aduce asupra ta groază din toate părțile, zice Domnul Dumnezeul Savaot și veți fi fugăriți care încotro și nimeni nu va aduna pe fugari.
 6. Dar după aceea voi întoarce din robie pe fiii lui Amon", zice Domnul.
 7. Iar asupra Edomului așa grăiește Domnul Savaot: "Au doară nu mai este înțelepciune în Teman? Au doară lipsește sfatul la cei înțelepți?
 8. Au doară a secat înțelepciunea lor? Fugiți, întorcând spatele! Ascundeți-vă în peșteri, locuitori din Dedan, căci voi aduce nenorocire peste Isav, la vremea pedepsirii lui.
 9. Dacă ar fi venit la tine culegătorii de struguri, de bună seamă ar fi lăsat puține bobițe neculese. De ar fi venit hoții noaptea, ar fi răpit cât le-ar fi fost de trebuință.
 10. Eu însă voi jefui pe Isav până la piele, voi descoperi ascunzătorile lui, și el nu se va putea ascunde. Stârpit va fi neamul lui, frații lui și vecinii lui, și el nu va mai fi.
 11. Lăsați orfanii, că Eu voi ține viața lor, și văduvele tale să creadă în Mine;
 12. Căci așa grăiește Domnul: Iată, celor ce nu le-a fost dat să bea paharul, îl vor bea negreșit. Au doară numai tu vei rămâne nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea negreșit paharul.
 13. Căci Mă jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că Boțra va fi o groază și o rușine, un deșert și un blestem, și cetățile ei vor ajunge ruine veșnice.
 14. Auzit-am veste de la Domnul și sol s-a trimis la popoare să spună: "Adunați-vă și mergeți împotriva ei și ridicați-vă pentru luptă".
 15. Iată Eu te voi face mic între popoare.
 16. Starea ta groaznică și semeția inimii tale te-au adeverit pe tine, cel ce locuiești în crăpăturile stâncilor și care te-ai așezat pe vârfurile dealurilor! Deși ți-ai împletit cuibul tău sus, ca un vultur, și de acolo te voi arunca, zice Domnul.
 17. Edom va fi o groază; toți cei ce vor trece pe lângă el vor fi uimiți, vor fluiera, văzând toate rănile lui.
 18. Cum au fost aruncate Sodoma, Gomora și cetățile vecine cu ele, zice Domnul, tot așa și acolo nu va trăi nici om, nici fiu de om nu se va opri în el.
 19. Iată-l, se înalță ca un leu de la obârșiile Iordanului spre sălașurile întărite; dar Eu îi voi sili să plece cu grăbire din Edom și cine va fi ales, pe acela îl voi pune peste acesta. Căci cine este asemenea Mie și ce păstor se va împotrivi Mie?
 20. Ascultați dar hotărârea Domnului pe care a luat-o El asupra lui Edom și planurile pe care El le-a gândit împotriva locuitorilor din Teman: "Da, chiar oile cele mai plăpânde vor fi târâte; la vederea lor pășunea lor se va înfiora de spaimă.
 21. La vuietul căderii lor se va cutremura pământul și răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roșie.
 22. Iată-l se înalță, ca un vultur, și zboară și își întinde aripile sale deasupra Boțrei, și inima războinicilor din Edom va fi în ziua aceea ca inima unei femei ce naște".
 23. Asupra Damascului: "Hamatul și Arpadul sunt tulburate, căci au primit o veste rea. Inima lor se topește de frică; este o mare în furtună care nu se poate potoli.
 24. Temutu-s-a Damascul și a luat-o la fugă; de frică l-au cuprins dureri și chinuri, ca pe femeia ce naște.
 25. Cum n-a scăpat cetatea slavei, cetatea bucuriei mele!
 26. Deci vor cădea tinerii lui pe ulițele lui și toți vor pieri în ziua aceea, zice Domnul Savaot.
 27. Voi aprinde foc în zidurile Damascului și el va mistui palatele lui Benhadad".
 28. Asupra Chedarului și asupra regatelor Hațorului, pe care le-a lovit Nabucodonosor, regele Babilonului, așa grăiește Domnul: "Sculați-vă și ieșiți înaintea lui Chedar și pustiiți pe fiii Răsăritului!
 29. Corturile lor și turmele lor să fie luate, țesăturile lor și toate lucrurile lor și cămilele lor să fie luate. Și să li se strige: Groază din toate părțile!
 30. Fugiți, duceți-vă repede, ascundeți-vă în prăpăstii, locuitori ai Hațorului, zice Domnul, căci Nabucodonosor, regele Babilonului, a luat hotărâre asupra voastră, și a urzit un plan împotriva voastră.
 31. Sculați-vă și pășiți împotriva poporului celui pașnic, care trăiește fără grijă, zice Domnul; acela n-are nici uși, nici zăvoare și locuiește singur.
 32. Cămilele lor vor fi date prăzii și mulțimea turmelor lor răpirii și-i voi împrăștia în toate vânturile pe aceștia care-și tund părul de pe tâmple și din toate părțile lui voi aduce asupra lor pieirea, zice Domnul.
 33. Hațorul va fi sălașul șacalilor și pustietate veșnică; nu va trăi acolo om, nici fiu de om nu se va opri acolo".
 34. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia proorocul împotriva Elamului, la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda:
 35. "Așa zice Domnul Savaot: Iată voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie,
 36. Și voi aduce asupra Elamului patru vânturi din cele patru margini ale cerului și-l voi împrăștia în toate vânturile acestea și nu va fi neam la care să nu ajungă Elamiți izgoniți;
 37. Voi lovi pe Elamiți cu frică înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor care vor să le ia viața; asupra lor voi aduce nenorociri, mânia Mea aprinsă, zice Domnul, și în urma lor voi trimite sabie, până îi voi stârpi.
 38. Voi pune tronul Meu în Elam și voi stârpi de acolo pe rege și pe dregători, zice Domnul.
 39. Dar în zilele cele de apoi, voi întoarce pe Elam din robie", zice Domnul.


▲ Începutul paginii.