Biblia/Vechiul Testament/Cartea Judecătorilor/Capitolul 1

Sari la navigare Sari la căutare
←←Cartea lui Iosua Navi, Capitolul 24 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, Capitolul 1)
Capitolul 2→→


 1. După moartea lui Iosua, au întrebat fiii lui Israel pe Domnul, zicând: "Cine din noi să meargă mai întâi asupra Canaaneilor, ca să se lupte cu ei?"
 2. Și a zis Domnul: "Iuda să meargă și Eu voi da țara în mâna lui!"
 3. Iuda a zis către Simeon, fratele său: "Intră cu mine în ținutul care mi-a căzut la sorți și să ne luptăm cu Canaaneii și voi intra și eu cu tine în ținutul care ți-a căzut la sorți" și s-a dus Simeon cu el.
 4. Atunci s-a dus Iuda cu Simeon și Domnul a dat pe Canaanei și pe Ferezei în mâinile lor și au ucis ei din aceia zece mii de oameni în Bezec.
 5. Și s-au întâlnit ei în Bezec cu Adoni-Bezec și s-au bătut cu dânsul și au răpus pe Canaanei și pe Ferezei,
 6. Iar Adoni-Bezec a fugit; dar ei au alergat după el și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare.
 7. Atunci Adoni-Bezec a zis: "Șaptezeci de regi cu degetele cele mari tăiate de la mâinile și de la picioarele lor adunau fărâmituri sub masa mea; cum am făcut eu, așa mi-a plătit și mie Dumnezeu. Și l-au dus în Ierusalim și a murit acolo.
 8. Apoi au mers fiii lui Iuda cu război asupra Ierusalimului și l-au luat și l-au trecut prin sabie, iar cetatea au dat-o focului.
 9. După aceea s-au dus fiii lui Iuda să se lupte cu Canaaneii care trăiau în munți, în țara de miazăzi și în părțile de jos.
 10. Și a mers Iuda asupra Canaaneilor care locuiau în Hebron; iar numele Hebronului era mai înainte Chiriat-Arba; și a bătut per Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai, din neamul lui Enac.
 11. Iar de acolo s-au dus împotriva locuitorilor Debirului al cărui nume era mai înainte Chiriat-Sefer.
 12. Atunci Caleb a zis: "Cine va lovi Chiriat-Seferul și-l va lua, aceluia îi voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".
 13. Și l-a luat Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb, și acesta i-a dat de soție pe Acsa, fiica sa.
 14. Și când a vrut ea să plece, Otniel a învățat-o să ceară la tatăl ei o țarină și ea s-a coborât de pe asin. Și i-a zis Caleb: "Ce vrei?"
 15. Iar Acsa a zis către el: "Dă-mi binecuvântare; tu mi-ai dat pământul de la miazăzi, dă-mi și izvoarele de apă". Și i-a dat Caleb, după dorința ei, izvoarele cele de sus și izvoarele cele de jos.
 16. Iar fiii lui Hobab cheneul, socrul lui Moise, au mers din cetatea Palmierilor cu fiii lui Iuda în pustiul lui Iuda din Negheb, care este la miazăzi de Arad și, venind, s-au așezat între Amaleciți.
 17. Apoi a mers Iuda cu Simeon, fratele său și a lovit pe Canaaneii care locuiau în Țefat și i-au dat pieirii; de aceea s-a numit cetatea aceea Horma.
 18. Și a mai luat Iuda și Gaza cu împrejurimile ei, Ascalonul cu împrejurimile lui și Ecronul cu ținutul lui.
 19. Și a fost Domnul cu Iuda și acesta a luat în stăpânire partea muntoasă; dar pe locuitorii din vale nu i-a putut alunga, pentru că ei aveau care de fier.
 20. Și au dat lui Caleb Hebronul, cum zisese Moise, și a primit el acolo de moștenire cele trei cetăți ale fiilor lui Enac și a alungat pe cei trei fii ai lui Enac.
 21. Iar fiii lui Veniamin n-au alungat pe Iebuseii care locuiau în Ierusalim; și trăiesc Iebusei cu fiii lui Veniamin în Ierusalim până în ziua de astăzi.
 22. S-au suit de asemenea și fiii lui Iosif asupra Betelului și Domnul a fost cu ei,
 23. Și s-au oprit ei și au cercetat Betelul; iar numele cetății acesteia era mai înainte Luz.
 24. Și au văzut cei de strajă un om ieșind din cetate și l-au prins și i-au zis: "Arată-ne intrarea cetății și vom avea milă de tine".
 25. Și le-a arătat intrarea cetății și ei au lovit cetatea cu sabia, iar omului aceluia și la tot neamul lui i-au dat drumul.
 26. Și s-a dus omul acela în pământul Heteilor și a zidit acolo o cetate și i-a pus numele Luz. Și acesta este numele ei până în ziua de astăzi.
 27. Manase de asemenea n-a alungat pe locuitorii Bet-Șeanului, care e Schitopole, și ai cetăților supuse lui, nici pe ai Taanacului și ai cetăților supuse lui, nici pe locuitorii din Dor și ai cetăților supuse lui, nici pe locuitorii Ibleamului și ai cetăților supuse lui, nici pe locuitorii Meghidonului și ai cetăților supuse lui; și au rămas Canaaneii să trăiască în pământul acesta.
 28. Când Israel a ajuns puternic, atunci a făcut pe Canaanei birnici, dar de izgonit nu i-a izgonit.
 29. Nici Efraim n-a izgonit pe Canaaneii care locuiau în Ghezer, și au trăit Canaaneii în mijlocul lor în Ghezer și le-au plătit bir.
 30. Zabulon încă n-a izgonit pe locuitorii Chitronului și pe locuitorii Nahalolului; și au locuit Canaaneii în mijlocul lor și le-au plătit bir.
 31. Nici Așer n-a izgonit pe locuitorii din Aco care-i plăteau bir, nici pe locuitorii din Dor, nici pe locuitorii din Sidon și Mahaleb, din Aczib, din Helba, din Afec și din Rehob.
 32. Și a locuit Așer între Canaanei, locuitorii rării aceleia, căci nu i-a izgonit.
 33. Nici Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat, și a trăit între Canaanei, locuitorii țării aceleia. Iar locuitorii din Bet-Șemeș și din Bet-Anat erau birnicii lui.
 34. Dar Amoreii au împins pe fiii lui Dan în munți și nu i-a lăsat să se coboare în vale.
 35. Și au rămas Amoreii să locuiască în Har-Heres, în Aialon și Șaalbim; dar mâna fiilor lui Iosif a răpus pe Amorei și au ajuns aceștia birnicii lor.
 36. Iar hotarele Amoreilor se întindeau până dincolo de înălțimea Acrabimului și de Sela.


▲ Începutul paginii.