Șapte păcate de moarte (Ivireanul)

Jump to navigation Jump to search
Șapte păcate de moarte
de Antim Ivireanul


l. Trufiia.

2. Iubirea de argint.

3. Curviia.

4. Mâniia.

5. Lăcomiia

6. Zavistiia.

7. Leneviia la faptele céle bune.