În loc de prefață (Alecsandri)

Sari la navigare Sari la căutare
În loc de prefață
de Vasile Alecsandri
Scrisă de Vasile Alecsandri la vol. Legende sau basmele românilor (1882) de Petre Ispirescu


Mircești, 1882

Domnule Ispirescu,
Privind la volumul de povești poporale ce mi-ai trimis la țară, îmi pare că mă aflu în față cu o comoară pe care aș fi pierdut-o de mult și am regăsit-o într-o zi de noroc.

Un geniu fermecător țese din cuprinsul lui și vine de mă ia pe aripele sale ca să mă transporte în timpul copilăriei mele și în lumea aceea mult ademenitoare, locuită de zmei, de balauri, de pajuri, de cai năzdrăvani, de păseri măiestre, de strîmbă-lemne, de sfarmă-pietre, de feți-frumoși, de fete de împărați cu plete de aur etc., într-un cuvînt, de toate minunile ce-mi povestea mânca (doica) în nopțile de iarnă la gura sobei.

Drăgălașe povestiri, care îmi îngînau somnul, cu visuri încîntătoare și care au avut o fericită înrîurire asupra închipuirei mele de cînd sunt pe lume. Ele au contribuit a mă face poet.

În adevăr aceste fantastice roduri ale imaginației poporului român au un caracter de originalitate, care le ridică mai presus decît basmele altor neamuri, căci sunt și înavuțite de tradiții mitologice ale anticilor noștri străbuni și viu colorate de razele soarelui oriental.

Ele dar sunt de natură a naște mirarea și admirarea străinilor culți, cari se ocupă cu studiul producerilor intelectuale ale semințiilor răsăritene.

A te interesa de aceste basme feerice este un lucru natural; a le feri de nimicirea la care ar fi expuse cu timpul este o dorință patriotică; însă a ști de a le păstră naivitatea poetică a graiului povestitorilor de la șezători este o operă din cele mal meritorii.

Acest merit l-ai avut d-ta, domnule Ispirescu, și eu te felicit cu toată sinceritatea unui adorator al poeziei poporului nostru pentru modul iscusit cu care ai cules și ai publicat importanta colecție ce ai întreprins cu multă osteneală și mari sacrificii.

Ai făcut un bun serviciu neamului românesc, adunînd într-un șireag mulțime de pietre scumpe din averea națională, un șireag care nu mai este amenințat de a se pierde. Recunoștința noastră îți este dar cîștigată pentru totdauna.

Prețiosul d-tale volum trebuie să se afle în fiecare casă, căci în el generațiile noi vor învăța a cunoaște valoarea inteligenții și a naturii poporului român.

Cea mai scumpă recompensă pentru d-ta este de a-ți vedea numele legat de comoara poveștilor din țară și de a-ți putea zice cu fală că ai îndeplinit o sacră datorie către patrie!

Al d-tale servitor și amic,
V. ALECSANDRI